Chcem prebudovať mentalitu arcidiecézy

Jeho víziou bola dynamická diecéza, v ktorej kňazi zodpovedajú za svoje farnosti a dekani za dekanáty. Nechcel obnoviť zašlú slávu veľkej Trnavy a stať sa kustódom cirkevných budov. No uvedomoval si, že sa treba starať aj o hmotné statky. Tie však chcel využiť najmä v prospech veriacich. Bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák bol zbavený pastoračného riadenia tejto diecézy pred štyrmi rokmi. Nezabúda(j)me.

Rozhovor publikoval Postoy.sk 6. decembra 2010.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s