Sláviť Pesach je pozvaním spolupracovať na svojom vykúpení

Pri rozhovore s ňou objavíte skryté poklady viery a pochopíte význam Veľkej noci. Venuje sa judaizmu a židovsko-kresťanským vzťahom, a práve preto pokladá za nesprávne a neúctivé, ak kresťania preberajú židovskú tradíciu sederovej večere. Navrhuje, aby si vytvorili vlastné prvky domácej liturgie – aj s využitím detskej tvorivosti. Päť rokov žila v Izraeli, z toho štyri roky v Jeruzaleme. Študovala na Hebrejskej univerzite i v Cambridgei, teraz pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Lucia Hidvéghyová.

Celý rozhovor na veľkonočnú tematiku si môžete prečítať tu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s